Business is booming.

Climate change 'triggered age of the dinosaurs' 250 million years ago

Volgens nieuw onderzoek was klimaatverandering de oorzaak van de leeftijd van de dinosauriërs meer dan 250 miljoen jaar geleden – niet het massale uitsterven van andere soorten.

De explosie in diversiteit van reptielen tijdens het einde van het Perm en het begin van het Trias is lange tijd toegeschreven aan twee van de grootste massale uitstervingsgebeurtenissen, ongeveer 261 en 252 miljoen jaar geleden.

Men dacht dat deze gebeurtenissen de concurrentie van reptielen hadden weggevaagd, waardoor ze konden bloeien en diversifiëren in een duizelingwekkende verscheidenheid aan vaardigheden, lichaamsbouw en eigenschappen.

Een nieuwe studie van Harvard-onderzoekers daagt deze theorie echter uit door te reconstrueren hoe de lichamen van oude reptielen zijn veranderd en te vergelijken met miljoenen jaren van klimaatverandering.

Het laat zien dat de diversificatie van reptielen niet alleen jaren vóór deze massale uitstervingsgebeurtenissen begon, maar dat ze direct werden aangedreven door wat ze in de eerste plaats veroorzaakte – stijgende mondiale temperaturen als gevolg van klimaatverandering.

Artistieke reconstructie van een enorme, groothoofdige, vleesetende erythrosuchid (verwant aan krokodillen en dinosaurussen) en een klein glijdend reptiel ongeveer 240 miljoen jaar geleden.  De erythrosuchid jaagt op het glijdende reptiel en drijft zichzelf voort met behulp van een versteende schedel van de uitgestorven Dimetrodon (vroege voorouder van zoogdieren) in een hete en droge riviervallei.

Artistieke reconstructie van een enorme, groothoofdige, vleesetende erythrosuchid (verwant aan krokodillen en dinosaurussen) en een klein glijdend reptiel ongeveer 240 miljoen jaar geleden. De erythrosuchid jaagt op het glijdende reptiel en drijft zichzelf voort met behulp van een versteende schedel van de uitgestorven Dimetrodon (vroege voorouder van zoogdieren) in een hete en droge riviervallei.

Wat waren de Perm-Trias klimatologische crises?

De klimaatcrises van het Perm-Trias waren een reeks klimaatveranderingen die werden veroorzaakt door de opwarming van de aarde tussen het Midden-Perm (265 miljoen jaar geleden) en het Midden-Trias (230 miljoen jaar geleden).

Deze klimaatveranderingen veroorzaakten twee van de grootste massale uitstervingen in de geschiedenis van het leven aan het einde van het Perm, de eerste 261 miljoen jaar geleden en de andere 252 miljoen jaar geleden, waarbij de laatste 86 procent van alle diersoorten wereldwijd uitroeide.

Deze uitstervingsgebeurtenissen markeerden het begin van een nieuw tijdperk in de geschiedenis van de planeet, toen reptielen de dominante groep gewervelde dieren werden die op het land leefden.

Dinosaurussen begonnen ongeveer 20 miljoen jaar later te verschijnen. Ze gingen 165 miljoen jaar regeren.

We suggereren dat er twee belangrijke factoren in het spel zijn’, zegt Tiago R. Simões, een postdoctoraal onderzoeker in het Pierce-lab aan de Harvard University en hoofdauteur van het onderzoek.

‘Niet alleen deze open ecologische kans waar meerdere wetenschappers altijd aan hebben gedacht, maar ook iets waar niemand eerder op was gekomen.

‘Klimaatverandering leidde in feite rechtstreeks tot de adaptieve reactie van reptielen om te helpen bij het bouwen van dit enorme scala aan nieuwe lichaamsplannen en de explosie van groepen die we in het Trias zien.

‘Kortom, de stijgende temperatuur op aarde leidde tot al deze verschillende morfologische experimenten – sommige die heel goed werkten en tot op de dag van vandaag miljoenen jaren overleefden, en andere die een paar miljoen jaar later in wezen verdwenen.’

De bevindingen zijn gebaseerd op foto’s, scans en analyses van meer dan 1.000 reptielenfossielen in meer dan 50 musea over de hele wereld.

De onderzoekers gebruikten deze gegevens om een ​​’evolutionaire tijdboom’ te maken die onthulde hoe vroege reptielen – inclusief de voorlopers van krokodillen en dinosaurussen – aan elkaar verwant waren, wanneer hun afstammingslijnen voor het eerst ontstonden en hoe snel ze evolueerden.

Ze combineerden dit vervolgens met wereldwijde temperatuurgegevens van miljoenen jaren geleden om de correlaties tussen de twee te onderzoeken.

Ze ontdekten dat de diversificatie van reptielenlichaamsplannen ongeveer 30 miljoen jaar vóór het Perm-Trias uitsterven begon, wat duidelijk maakt dat deze veranderingen niet werden veroorzaakt door de gebeurtenis zoals eerder werd gedacht.

Bovendien werden stijgingen van de mondiale temperatuur, die ongeveer 270 miljoen jaar geleden begonnen en tot minstens 240 miljoen jaar geleden duurden, gevolgd door snelle lichaamsveranderingen in de meeste reptielenlijnen.

Grafische weergave van de evolutionaire reactie van reptielen op de opwarming van de aarde en snelle klimaatveranderingen.  De meest intensieve periode van opwarming van de aarde viel samen met de snelste evolutie in reptielen, wat de diversificatie van reptielenlichaamsplannen en de oorsprong van moderne reptielengroepen markeerde

Grafische weergave van de evolutionaire reactie van reptielen op de opwarming van de aarde en snelle klimaatveranderingen.  De meest intensieve periode van opwarming van de aarde viel samen met de snelste evolutie in reptielen, wat de diversificatie van reptielenlichaamsplannen en de oorsprong van moderne reptielengroepen markeerde

Grafische weergave van de evolutionaire reactie van reptielen op de opwarming van de aarde en snelle klimaatveranderingen. De meest intensieve periode van opwarming van de aarde viel samen met de snelste evolutie in reptielen, wat de diversificatie van reptielenlichaamsplannen en de oorsprong van moderne reptielengroepen markeerde

Sommige reptielen zijn geëvolueerd om in water te leven, zodat ze gemakkelijker konden afkoelen, zoals de plesiosaurus (foto), een gigantisch zeereptiel met lange nek waarvan ooit werd gedacht dat het het monster van Loch Ness was

Sommige reptielen zijn geëvolueerd om in water te leven, zodat ze gemakkelijker konden afkoelen, zoals de plesiosaurus (foto), een gigantisch zeereptiel met lange nek waarvan ooit werd gedacht dat het het monster van Loch Ness was

Sommige reptielen zijn geëvolueerd om in water te leven, zodat ze gemakkelijker konden afkoelen, zoals de plesiosaurus (foto), een gigantisch zeereptiel met lange nek waarvan ooit werd gedacht dat het het monster van Loch Ness was

Reptielen zijn een van de meest succesvolle gewervelde dieren op aarde

Reptielen dateren van meer dan 300 miljoen jaar oud – waardoor ze een van de meest succesvolle gewervelde dieren zijn.

Ze koloniseerden het land, de zee en de lucht. Ze omvatten kleine hagedissen – en oceaanmonsters van 60 voet die icthyosauriërs worden genoemd.

Ze hebben drie grote uitstervingen overleefd en zijn te vinden op elk continent, behalve in Australië. Er zijn tegenwoordig meer dan 10.000 soorten, vogels niet meegerekend – die afstammen van dinosaurussen.

Sommige van de grotere koudbloedige dieren evolueerden bijvoorbeeld om kleiner te worden zodat ze gemakkelijker konden afkoelen, terwijl andere om dezelfde reden evolueerden om in water te leven.

De laatste groep omvatte enkele van de meest bizarre vormen van reptielen die zouden uitsterven, zoals een gigantisch zeereptiel met lange nek waarvan ooit werd gedacht dat het het monster van Loch Ness was, een klein kameleonachtig wezen met een vogelachtige schedel en snavel, en een glijdend reptiel dat lijkt op een gekko met vleugels.

Het omvat ook de voorouders van reptielen die vandaag de dag nog steeds bestaan, zoals schildpadden en krokodillen.

Kleinere reptielen, waaruit de eerste hagedissen en tuataras voortkwamen, gingen op een ander pad dan hun grotere reptielenneven. Hun evolutiesnelheid vertraagde en stabiliseerde als reactie op de stijgende temperaturen.

De onderzoekers denken dat dit kwam omdat de reptielen met een klein lichaam al beter waren aangepast aan de stijgende hitte, omdat ze gemakkelijker warmte van hun lichaam kunnen afgeven in vergelijking met grotere reptielen wanneer de temperaturen overal op aarde zeer snel hoog werden.

De bevindingen hebben implicaties voor vandaag, aangezien de temperaturen blijven stijgen.

De Harvard-onderzoekers wezen erop dat de snelheid van kooldioxide die tegenwoordig in de atmosfeer vrijkomt ongeveer negen keer zo hoog is als tijdens het Perm-Trias massale uitsterving 252 miljoen jaar geleden.

Reptielen ondergingen een enorme explosie in diversiteit tijdens het Trias, wat leidde tot het verschijnen van krokodillen (foto), hagedissen en schildpadden

Reptielen ondergingen een enorme explosie in diversiteit tijdens het Trias, wat leidde tot het verschijnen van krokodillen (foto), hagedissen en schildpadden

Reptielen ondergingen een enorme explosie in diversiteit tijdens het Trias, wat leidde tot het verschijnen van krokodillen (foto), hagedissen en schildpadden

Sommige dieren zijn al van vorm veranderd om met weersgebonden stress om te gaan.

Recent onderzoek door de Universiteit van Sheffield heeft uitgewezen dat vogels zich aanpassen aan de opwarming van de aarde door grotere snavels te ontwikkelen, waardoor ze koel blijven.

Ondertussen onthulden Australische wetenschappers dat olifanten en konijnen het aankunnen door in ‘Dumbo’ en ‘Bugs Bunny’ te veranderen – ze worden grotere oren.

Olifanten gebruiken ze als waaiers, terwijl een uitgebreid netwerk van bloedvaten bij konijnen samentrekt om ze af te koelen.

‘Grote verschuivingen in de temperatuur op aarde kunnen dramatische en wisselende gevolgen hebben voor de biodiversiteit, zegt co-auteur professor Stephanie Pierce van de Harvard University in de VS.

‘Hier laten we zien dat stijgende temperaturen tijdens het Perm-Trias hebben geleid tot het uitsterven van veel dieren, waaronder veel van de voorouders van zoogdieren, maar ook tot de explosieve evolutie van anderen, vooral de reptielen die het Trias gingen domineren.’

De onderzoekers zijn nu van plan om de impact van milieurampen op de evolutie van organismen met een grote moderne diversiteit, zoals de grote groepen hagedissen en slangen, te onderzoeken.

De studie is gepubliceerd in het tijdschrift Science Advances.

DE DINOSAURUSSEN VERMINDEREN: HOE EEN ASTEROIDDE VAN STADSGROOTTE 75 PROCENT VAN ALLE DIEREN- EN PLANTENSOORTEN VERNIET

Ongeveer 66 miljoen jaar geleden werden niet-vogeldinosaurussen uitgeroeid en meer dan de helft van de soorten op de wereld uitgeroeid.

Deze massale uitsterving maakte de weg vrij voor de opkomst van zoogdieren en het verschijnen van mensen.

De Chicxulub-asteroïde wordt vaak genoemd als een mogelijke oorzaak van het uitsterven van het Krijt-Paleogeen.

De asteroïde sloeg in op een ondiepe zee in wat nu de Golf van Mexico is.

Bij de botsing kwam een ​​enorme stof- en roetwolk vrij die de wereldwijde klimaatverandering veroorzaakte en 75 procent van alle dier- en plantensoorten wegvaagde.

Onderzoekers beweren dat het roet dat nodig is voor een dergelijke wereldwijde catastrofe alleen afkomstig kan zijn van een directe impact op rotsen in ondiep water rond Mexico, die bijzonder rijk zijn aan koolwaterstoffen.

Binnen 10 uur na de inslag scheurde een enorme tsunami door de Golfkust, geloven experts.

Ongeveer 66 miljoen jaar geleden werden niet-vogeldinosaurussen uitgeroeid en meer dan de helft van de soorten op de wereld uitgeroeid.  De Chicxulub-asteroïde wordt vaak genoemd als een mogelijke oorzaak van het uitsterven van het Krijt-Paleogeen (stock afbeelding)

Ongeveer 66 miljoen jaar geleden werden niet-vogeldinosaurussen uitgeroeid en meer dan de helft van de soorten op de wereld uitgeroeid.  De Chicxulub-asteroïde wordt vaak genoemd als een mogelijke oorzaak van het uitsterven van het Krijt-Paleogeen (stock afbeelding)

Ongeveer 66 miljoen jaar geleden werden niet-vogeldinosaurussen uitgeroeid en meer dan de helft van de soorten op de wereld uitgeroeid. De Chicxulub-asteroïde wordt vaak genoemd als een mogelijke oorzaak van het uitsterven van het Krijt-Paleogeen (stock afbeelding)

Dit veroorzaakte aardbevingen en aardverschuivingen in gebieden tot aan Argentinië.

Tijdens het onderzoek naar de gebeurtenis vonden onderzoekers kleine deeltjes rots en ander puin dat in de lucht werd geschoten toen de asteroïde neerstortte.

Deze kleine deeltjes, sferules genoemd, bedekten de planeet met een dikke laag roet.

Experts leggen uit dat het verlies van het licht van de zon een volledige ineenstorting van het watersysteem veroorzaakte.

Dit komt omdat de fytoplanktonbasis van bijna alle aquatische voedselketens zou zijn geëlimineerd.

Er wordt aangenomen dat de meer dan 180 miljoen jaar evolutie die de wereld naar het Krijt bracht, werd vernietigd in minder dan de levensduur van een Tyrannosaurus rex, dat is ongeveer 20 tot 30 jaar.

.