Business is booming.

Climate change impacts are heading into 'uncharted territory of destruction', UN chief warns

De klimaateffecten gaan naar ‘onbekende gebieden van vernietiging’, waarschuwde het hoofd van de Verenigde Naties (VN).

De sombere woorden van de secretaris-generaal van de VN, António Guterres, komen als de jaarlijkse Verslag ‘Verenigd in de wetenschap’ wordt vrijgegeven, waarin de omvang van de klimaatcrisis wordt uiteengezet.

Het rapport beschrijft hoe de niveaus van broeikasgassen – grotendeels koolstofdioxide afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen – blijven stijgen.

Begin dit jaar waren ze hoger dan vóór de pandemie, die een tijdelijke daling van de uitstoot zag als gevolg van lockdowns over de hele wereld.

Het rapport van United In Science, gecoördineerd door de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), bundelt de meest recente wetenschap met betrekking tot klimaatverandering, effecten en reacties.

Uit de gegevens van dit jaar blijkt dat de wereld te maken heeft met steeds hogere mondiale temperaturen en destructieve klimaatgestuurde overstromingen, droogtes en hittegolven.

‘Zonder ambitieuze actie zullen de fysieke en sociaaleconomische gevolgen van klimaatverandering verwoestend zijn’, waarschuwt het.

Climate change impacts are heading into 039uncharted territory of destruction039

De sombere woorden van de secretaris-generaal van de VN, António Guterres (foto) komen wanneer het jaarlijkse ‘United In Science’-rapport wordt uitgebracht dat de omvang van de klimaatcrisis beschrijft

Volgens het Global Carbon Project zijn de wereldwijde emissies tussen januari en mei van dit jaar 1,2 procent hoger dan die van dezelfde periode in 2019

Volgens het Global Carbon Project zijn de wereldwijde emissies tussen januari en mei van dit jaar 1,2 procent hoger dan die van dezelfde periode in 2019

Volgens het Global Carbon Project zijn de wereldwijde emissies tussen januari en mei van dit jaar 1,2 procent hoger dan die van dezelfde periode in 2019

Het rapport van United In Science, gecoördineerd door de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), bundelt de meest recente wetenschap met betrekking tot klimaatverandering, effecten en reacties

Het rapport van United In Science, gecoördineerd door de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), bundelt de meest recente wetenschap met betrekking tot klimaatverandering, effecten en reacties

Het rapport van United In Science, gecoördineerd door de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), bundelt de meest recente wetenschap met betrekking tot klimaatverandering, effecten en reacties

WAT IS DE OVEREENKOMST VAN PARIJS?

De Overeenkomst van Parijs, die voor het eerst werd ondertekend in 2015, is een internationale overeenkomst om de klimaatverandering te beheersen en te beperken.

Het hoopt de stijging van de wereldwijde gemiddelde temperatuur onder de 2°C (3,6ºF) te houden ‘en zich in te spannen om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C (2,7°F)’.

Andere doelen zijn om de wereldwijde uitstoot zo snel mogelijk te laten pieken en daarna snel te verminderen.

Bron: Europese Commissie

Volgens het Global Carbon Project waren de wereldwijde emissies tussen januari en mei van dit jaar 1,2 procent hoger dan die van dezelfde periode in 2019.

De afgelopen zeven jaar waren de warmste ooit, maar analyse van het Met Office laat zien dat er een kans van 93 procent is dat een van de komende vijf jaar ze allemaal zal overschrijden.

Het rapport voorspelt dat we binnenkort onomkeerbare veranderingen in klimaatsystemen kunnen zien, zoals het smelten van de poolijskappen.

Warmte- en vochtigheidsniveaus waarboven menselijke arbeid buitenshuis niet mogelijk is, kunnen ook niet worden uitgesloten.

Dichtbevolkte steden krijgen te maken met meer hittegolven, stortbuien en overstromingen langs de kust, waardoor miljarden mensen kwetsbaar worden.

Volgens de gegevens gaapt er een enorme kloof tussen de toezeggingen die landen in het kader van de Overeenkomst van Parijs hebben gedaan om de opwarming van de aarde te beteugelen en de maatregelen die ze nemen.

Degenen die zich in 2015 hebben aangemeld, kwamen overeen om te proberen de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde te beperken tot 1,5°C boven het pre-industriële niveau.

In feite is er een kans van 48 procent dat de wereld deze drempel in de komende vijf jaar zal bereiken, aangezien de toezeggingen die vorig jaar tijdens COP26 zijn gedaan, niet genoeg zullen zijn.

De afgelopen zeven jaar waren de warmste ooit, maar uit analyse van het Met Office blijkt dat er een kans van 93 procent is dat een van de komende vijf jaar ze allemaal zal overtreffen

De afgelopen zeven jaar waren de warmste ooit, maar uit analyse van het Met Office blijkt dat er een kans van 93 procent is dat een van de komende vijf jaar ze allemaal zal overtreffen

De afgelopen zeven jaar waren de warmste ooit, maar uit analyse van het Met Office blijkt dat er een kans van 93 procent is dat een van de komende vijf jaar ze allemaal zal overtreffen

De heer Guterres zei in a videoverklaring dat het rapport onthult dat de wereld ‘ver van de baan’ is met het afremmen van de gevolgen van klimaatverandering.

‘Overstromingen, droogtes, hittegolven, extreme stormen en bosbranden gaan van kwaad tot erger en breken records met een alarmerende frequentie’, waarschuwde hij.

De Portugese diplomaat verwees naar de hittegolven die Europa deze zomer teisterden, samen met de ernstige droogte in China, Afrika en de VS.

Hij zei: ‘Er is niets natuurlijks aan de nieuwe omvang van deze rampen.

‘Ze zijn de prijs van de fossiele brandstofverslaving van de mensheid.

‘Het United In Science-rapport van dit jaar laat zien dat klimaateffecten richting onbekende gebieden van vernietiging gaan, maar elk jaar verdubbelen we deze verslaving aan fossiele brandstoffen, zelfs als de symptomen snel erger worden.

‘Er moet nu een einde komen aan de huidige fossiele brandstof voor iedereen. Het is een recept voor permanente klimaatchaos en lijden.’

Guterres riep ook op tot veel meer financiering van rijke landen en ontwikkelingsbanken om ontwikkelingslanden en kwetsbare gemeenschappen te helpen zich aan te passen aan klimaatverandering en rampen.

Woestijnachtige landschappen in gebieden van het VK die normaal gesproken gevuld zouden zijn met groene delen nadat het land in juli recordtemperaturen van 40 ° C (104 ° F) had meegemaakt

Woestijnachtige landschappen in gebieden van het VK die normaal gesproken gevuld zouden zijn met groene delen nadat het land in juli recordtemperaturen van 40 ° C (104 ° F) had meegemaakt

Woestijnachtige landschappen in gebieden van het VK die normaal gesproken gevuld zouden zijn met groene delen nadat het land in juli recordtemperaturen van 40 ° C (104 ° F) had meegemaakt

Vlammen scheuren door tondeldroge bossen in Gironde, in het zuiden van Frankrijk, toen een recordbrekende zomer van hittegolven en droogte dennenbossen in brandhout veranderde

Vlammen scheuren door tondeldroge bossen in Gironde, in het zuiden van Frankrijk, toen een recordbrekende zomer van hittegolven en droogte dennenbossen in brandhout veranderde

Vlammen scheuren door tondeldroge bossen in Gironde, in het zuiden van Frankrijk, toen een recordbrekende zomer van hittegolven en droogte dennenbossen in brandhout veranderde

WMO-secretaris-generaal professor Petteri Taalas voegt toe: ‘De klimaatwetenschap is steeds beter in staat om aan te tonen dat veel van de extreme weersomstandigheden die we meemaken waarschijnlijker en intenser zijn geworden als gevolg van door de mens veroorzaakte klimaatverandering.

‘We hebben dit dit jaar meermaals gezien, met tragisch effect.

‘Het is belangrijker dan ooit dat we actie op het gebied van vroegtijdige waarschuwingssystemen opschalen om veerkracht op te bouwen tegen huidige en toekomstige klimaatrisico’s in kwetsbare gemeenschappen.’

De VN werkt eraan om deze systemen voor vroegtijdige waarschuwing, die risico’s, verliezen en doden verminderen, binnen vijf jaar voor iedereen op aarde toegankelijk te maken.

Tasneem Essop, uitvoerend directeur van het wereldwijde Climate Action Network van milieu- en sociale organisaties en hulporganisaties, voegde toe: ‘Het angstaanjagende beeld dat het rapport United In Science schetst, is al een realiteit voor miljoenen mensen die te maken hebben met terugkerende klimaatrampen.

‘De wetenschap is duidelijk, maar de verslaving aan fossiele brandstoffen door hebzuchtige bedrijven en rijke landen leidt tot verliezen en schade voor gemeenschappen die het minst hebben gedaan om de huidige klimaatcrisis te veroorzaken.’

Ze riep op om een ​​einde te maken aan de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen door een transitie naar schone economieën die eerlijk en billijk is.

De klimaatadvocaat drong er bij de leiders ook op aan om nieuwe financiering overeen te komen voor degenen die al door de crisis zijn getroffen tijdens de komende COP27-klimaattop in Egypte.

Het rapport komt op het moment dat Pakistan de afgelopen weken te lijden heeft onder catastrofale overstromingen waarbij meer dan duizend mensen om het leven zijn gekomen. Afgebeeld: een overstroomd gebied aan de rand van Sukkur, Pakistan

Het rapport komt op het moment dat Pakistan de afgelopen weken te lijden heeft onder catastrofale overstromingen waarbij meer dan duizend mensen om het leven zijn gekomen. Afgebeeld: een overstroomd gebied aan de rand van Sukkur, Pakistan

Het rapport komt op het moment dat Pakistan de afgelopen weken te lijden heeft onder catastrofale overstromingen waarbij meer dan duizend mensen om het leven zijn gekomen. Afgebeeld: een overstroomd gebied aan de rand van Sukkur, Pakistan

De rivier de Indus en de stad Mianwali in het noorden van Pakistan voor (links) en na (rechts) overstromingen vorige maand. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de overstromingen het gevolg zijn van klimaatverandering, aangezien Pakistan in april ook te maken kreeg met recordhitte, met temperaturen tot boven de 40°C

De rivier de Indus en de stad Mianwali in het noorden van Pakistan voor (links) en na (rechts) overstromingen vorige maand. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de overstromingen het gevolg zijn van klimaatverandering, aangezien Pakistan in april ook te maken kreeg met recordhitte, met temperaturen tot boven de 40°C

De rivier de Indus en de stad Mianwali in het noorden van Pakistan voor (links) en na (rechts) overstromingen vorige maand. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de overstromingen het gevolg zijn van klimaatverandering, aangezien Pakistan in april ook te maken kreeg met recordhitte, met temperaturen tot boven de 40°C

Het rapport komt op het moment dat Pakistan de afgelopen weken te lijden heeft onder catastrofale overstromingen waarbij meer dan duizend mensen om het leven zijn gekomen.

Guterres deed een dringend beroep op de internationale gemeenschap om 160 miljoen dollar (136,6 miljoen pond) te verstrekken ter ondersteuning van de 33 miljoen mensen in het land.

De historische zondvloed, veroorzaakt door ongewoon zware moessonregens, heeft huizen en bedrijven, infrastructuur en gewassen verwoest.

In augustus van dit jaar heeft het land bijna 190% meer regen gekregen, in totaal 390,7 millimeter, dan gemiddeld in 30 jaar.

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat dit de effecten zijn van klimaatverandering, aangezien Pakistan in april ook recordhitte kende, met temperaturen tot boven de 40°C.

UNITED IN SCIENCE RAPPORT: BELANGRIJKSTE PUNTEN

 • Niveaus van klimaatverwarmende broeikasgassen in de atmosfeer blijven stijgen.
 • De wereldwijde uitstoot van kooldioxide was begin 2022 hoger dan het niveau van vóór de pandemie, na een grote maar tijdelijke daling van de vervuiling als gevolg van lockdowns over de hele wereld.
 • Broeikasgassen zorgen voor stijgende temperaturen, met de afgelopen zeven jaar de warmste ooit.
 • Er is een kans van 48 procent dat de jaarlijkse gemiddelde temperatuur op aarde de komende vijf jaar 1,5°C hoger zal zijn dan in pre-industriële tijden – tijdelijk boven de strengere van twee drempels voor het terugdringen van de temperaturen onder de Overeenkomst van Parijs.
 • Er is een kans van 93 procent dat een van de komende vijf jaar, van 2022 tot 2026, de heetste ooit zal zijn, zo blijkt uit een analyse van het Britse Met Office.
 • Toezeggingen van landen om de uitstoot van broeikasgassen van vorig jaar te beteugelen, zullen de opwarming van de aarde niet binnen de 1,5 ° C-limiet houden; de ambitie van die toezeggingen moet zeven keer zo hoog zijn om de opwarming te beperken tot 1,5°C en vier keer zo hoog om de minder strenge doelstelling van 2 °C te halen.
 • Onomkeerbare veranderingen in klimaatsystemen, ook wel ‘tipping points’ genoemd, zoals het smelten van de poolijskappen of hitte- en vochtigheidsniveaus waarboven menselijke arbeid buitenshuis niet mogelijk is, kunnen niet worden uitgesloten en kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor een regionale of zelfs mondiale schaal.
 • Steden, die verantwoordelijk zijn voor tot 70 procent van de uitstoot door menselijke activiteiten, zullen te maken krijgen met toenemende gevolgen van klimaatverandering, waaronder hittegolven, stortbuien en kustoverstromingen, die gepaard gaan met de gevolgen van ongelijkheid.
 • Miljarden mensen over de hele wereld zijn zeer kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering, en actie om zich aan te passen aan de gevolgen van het klimaat en de risico’s van rampen te verminderen, is hard nodig.
 • Door klimaatverandering zijn extreme hitte en overstromingen in 2022 verergerd, maar systemen voor vroegtijdige waarschuwing kunnen risico’s, verliezen en doden verminderen – hoewel een groot deel van de wereldbevolking geen toegang heeft tot dergelijke regelingen.

.